Līgums

LĪGUMS

Audzētājs: АvdoņinsSergejs
Tel: (+371) 29403455

LĪGUMS PAR ŠĶIRNES DZĪVNIEKA PARDOŠANU BEZ TĀLĀKĀM AUDZĒŠANAS TIESĪBĀM.

Vārds, Uzvārds
Dzīvesvietas adrese_______________________________________
Tel.____________________________________________________
Iegdājos audzētavā"        ABY WAY * LV           " dzīvnieku:
Dzīvnieka vārds________________________________________________
Reģistrācijas nr__________________________________
Dzimums_________________ Dzimšanas dati____________________
Krāsa_________________________________________________
Šķirne________________________________________________

PĀRDOŠANAS NOTEIKUMI

1. Dzīvniekam ir jābūt koptam un savlaicīgi jāsniedz veterinārā aprūpe.Dzīvnieku nedrīkst uzturēt būrī, vai ļaut brīvu pieeju pastaigai ārā.

2. Dzīvnieku nedrīkst nodot veikalā , vai talākai tirgošanai.Tā pat pardot vai atdāvināt, bez rakstiskas piekrišanas no audzētāja puses.

3.Pircējs apsolās neveikt Dzīvniekam nekāda veida ķirurģiskas poerācijas, nagu operešanu (uz pirkstu falangām), tā pat bals saišu operēšanu.

4.Šķirnes kvalitāti nosaka audzētājs vai  Felinoloģiskā asociācija : PET-(kaķi kas nav paredzēti izstādēm); SHOW- (kastrāti).

5. Pircējs  apsolāskastrēt\sterilizētDzīvnieku  ____ menešu laikā no dzīvnieka pardošanas brīža , vai nelietot dzīvnieku kā pēcnācēju radītāju. Pārkāpuma gadījumā pircējam ir jāizmaksā - audzētājam soda nauda ..........EURO apmērā.

6. Ja dzīvnieks ir pārdotskāSHOW-klases, tad Audzētājs garantē no pardošanas brīža , ka šim dzīvniekam ir  izstādes kvalitāte un nav nekādi ģenētiski defekti. Audzētājs nenes atbildību par talāko Dzīvnieka attistību un par panākumiem izstādēs.

7.Gadījumā, ja audzētājs mana , ka dzīvnieks ir uzturēts sliktos apstākļos un viņa fiziskā forma nav no labākajām, vai arī dzīvnieks tika fiziski iespaidots, tad dzīvnieks ar saviem reģistrācijas un izstažu dokumentiem tiek nekavējoties atgriezts audzētājam, bez naudas atgriešanas pircējam.

8.Pircējs ir tiesīgs 7 dienu laikā no pirkuma briža, par saviem naudas līdzekļiem pārbaudīt dzīvnieka labsajūtu - licenzētās veterinārajās klīnikās. Audzētājs apsolās no dzīvnieka pirkuma briža 15 dienu laikā ar (pilnu summas atgriešanu) - pieņemt dzīvnieku atpakaļ , ja no pircēja tiek piešķirts ārsta slēdziens par dzīvnieka veselības traucējumiem.

9. Ja pircējs  neizmanto savas tiesības, aprunātas 8punktā , tad  pretenzijas par dzīvnieka fizisko stāvokli - turpmāk netiks pieņemtas, un naudas atgriešana pēc septiņu dienu garantijas netiks atgriezta. 

10. Sakarā ar dzīvnieka pardošanu ir saskaņoti papildus nosacījumi: -visi dzīvnieki, pārdotikāShow-kvalitātes(tajā skaitāshow-kastrāti) apņemasapmeklēt izstādes pirmo 2 gadu laikā:- cits: _______________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________

11. Apmaksas nosacījumi:
Tikai dzīvnieka cena___________________________________
Citi apmaksas nosacījumi____________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Pircēja un Audzētāja paraksti apstiprina pilna šī līguma noteikumus.

Kopā ar dzīvnieku tiek nodoti nakošie dokumenti : veterinārā pase.
 
 
________________________                       _________________________
Pircēja Paraksts , Datums                              Audzētāja Paraksts , Datums